THƠ “BÀI GIẢNG BẰNG DỤ NGÔN “ (Bắt đầu từ Mt 13)

DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO HẠT GIỐNG

Người gieo hạt giống ra đi

Vui mừng phấn khởi, hạt thì rơi ra

Có hạt rơi xuống đường xa

Chim trời cướp mất thật là “uổng công”

Có hạt rơi xuống bên đường

Chim trời đáp xuống “cướp” luôn tức thì

Có hạt rơi xuốing đá sỏi

Chổ có ít đất hạt mọc không nổi

Có hạt rơi vào bụi gai

Gai làm chết ngẹt một mai hạt rồi

Có hạt rơi xuống đất tốt

Cậy mọc lên được thật là phì nhiêu

Hạt được phong phú bao nhiêu

Hạt được một trăm thật điều huyền cơ

Hạt được sáu chục chẳng mơ

Hạt được ba chục nên thơ rõ ràng

Có tai xin chớ mơ màng

Hãy nghe cho rõ “Lời “ vàng truyền ra :

“ Người nghe Lời Chúa không hiểu

Chính là quỷ đến cướp Lời đã gieo

Người nghe Lời Chúa vẫn  “nghèo”

Lời không sinh hạt là điều hiển nhiên”

Lời Chúa quả thật thần tiên

Hơn nguồn linh dược của miền trần gian

Lời Chúa quý hơn bạc vàng

Cho ta nguồn sống của hàng thánh nhân

Lời Chúa ta phải ân cần

Nâng niu đón nhận muôn lần tri ân

Lời Chúa phát triển muôn phần

Sinh ra bông hạt là điều cần xin

Lời Chúa nhu cầu Đức Tin

Cho ta lớn mạnh điều tin vững vàng

Lời Chúa chính là kho tàng

Ở trong ruộng tốt của hàng thiện nhân

Ai ơi , xin chớ lần chần

Lắng nghe Lời Chúa muôn phần lợi to ./.

Mong thay !

07/2017 ( Năm A)

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: