Tạ ơn Đức Mẹ

Đời nên thơ là đời có ý nghĩa
Người nên thơ là người biết tri ân
Người biết thi ân là người nhân ái
Người biết van nài là người có lòng tin
Người được đón nhận ân sủng là người bền chí

Người hằng nhậm lời nguyện cầu là Đức Maria
Lạy Mẹ là đấng Hằng chuyển cầu
Mẹ hằng nhậm lời con, khi gian truân khốn khó
Khi tứ phía gian trần lận đận lâm nguy
Mẹ hằng nhậm lời con, khi con gặp bế tắc
Lạy Mẹ Hằng Cứu Gíup , như danh xưng tuyệt vời !
Lạy Mẹ ngự trên trời, nhưng rất gần chính nơi
Mẹ hằng muốn nhậm lời
Hãy chạy đến bên Mẹ, đấng hằng nghe lời cầu
Một nơi chẳng xa đâu , đó là: “ Dòng Cứu Thế ” ( Kỳ Đồng )
Nơi Mẹ luôn hiện diện, để chia sẻ tình thương
Ôi ! Mẹ , một tấm gương, Hằng Che Chở !

Kính tạ ơn Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa
2017
Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật V PS A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: