Tạ ơn Đức Mẹ

Đời nên thơ là đời có ý nghĩa
Người nên thơ là người biết tri ân
Người biết thi ân là người nhân ái
Người biết van nài là người có lòng tin
Người được đón nhận ân sủng là người bền chí

Người hằng nhậm lời nguyện cầu là Đức Maria
Lạy Mẹ là đấng Hằng chuyển cầu
Mẹ hằng nhậm lời con, khi gian truân khốn khó
Khi tứ phía gian trần lận đận lâm nguy
Mẹ hằng nhậm lời con, khi con gặp bế tắc
Lạy Mẹ Hằng Cứu Gíup , như danh xưng tuyệt vời !
Lạy Mẹ ngự trên trời, nhưng rất gần chính nơi
Mẹ hằng muốn nhậm lời
Hãy chạy đến bên Mẹ, đấng hằng nghe lời cầu
Một nơi chẳng xa đâu , đó là: “ Dòng Cứu Thế ” ( Kỳ Đồng )
Nơi Mẹ luôn hiện diện, để chia sẻ tình thương
Ôi ! Mẹ , một tấm gương, Hằng Che Chở !

Kính tạ ơn Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa
2017
Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: