Suy Tôn Thánh Gía

Suy tôn sấp mình suy tôn

Thánh Giá cứu chuộc muôn hồn người ta

Thánh Giá, Gía Thánh ban ra

Lòng Chúa Thương Xót thật là từ nhân

Từ kiếp tro bụi phàm nhân

Mà ta được phúc làm con Chúa Trời

Ôi, hồng phúc thật tuyệt vời !

Cùng nhau cảm tạ Ân Trời tối cao

Suy tôn Thánh Gía xiết bao !

Giêsu Thiên Chúa đã trao Thân Người

Trở nên giá chuộc muôn người

Vì yêu nhân loại con người khổ đau

Muôn lần Chúa chịu thảm sầu !

Vì tội nhân loại quá sâu tâm trần

Chính lòng thương xót từ nhân

Vòng gai Người đội, Thân trần Người treo

Ôi, Thiên Chúa ,

 Đấng vinh dự cao siêu !

Nguời hạ mình xuống để liều “cứu” nhân

Sấp mình thờ lạy Thánh Ân

Giêsu Thiên Chúa muôn lần suy tôn

Lằn roi nào Chúa chịu, lằn roi nào cho con ?!

Hiệp thông xin kết một lần Chúa ôi !

Ôi, cao ngất tầng trời !

Thân hèn tro bụi muôn đời suy tôn./. Amen

Thứ sáu Tuần Thánh 2016

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước theo )

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: