Suy Tôn Thánh Gía

Suy tôn sấp mình suy tôn

Thánh Giá cứu chuộc muôn hồn người ta

Thánh Giá, Gía Thánh ban ra

Lòng Chúa Thương Xót thật là từ nhân

Từ kiếp tro bụi phàm nhân

Mà ta được phúc làm con Chúa Trời

Ôi, hồng phúc thật tuyệt vời !

Cùng nhau cảm tạ Ân Trời tối cao

Suy tôn Thánh Gía xiết bao !

Giêsu Thiên Chúa đã trao Thân Người

Trở nên giá chuộc muôn người

Vì yêu nhân loại con người khổ đau

Muôn lần Chúa chịu thảm sầu !

Vì tội nhân loại quá sâu tâm trần

Chính lòng thương xót từ nhân

Vòng gai Người đội, Thân trần Người treo

Ôi, Thiên Chúa ,

 Đấng vinh dự cao siêu !

Nguời hạ mình xuống để liều “cứu” nhân

Sấp mình thờ lạy Thánh Ân

Giêsu Thiên Chúa muôn lần suy tôn

Lằn roi nào Chúa chịu, lằn roi nào cho con ?!

Hiệp thông xin kết một lần Chúa ôi !

Ôi, cao ngất tầng trời !

Thân hèn tro bụi muôn đời suy tôn./. Amen

Thứ sáu Tuần Thánh 2016

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước theo )

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: