Quê tôi Bình Định

Quê tôi Bình Định

Làng Chánh Qui Hòa

Giữ Đạo toàn gia

Mẹ cha đã mất

Anh em chết rồi

Không còn ai cả

Đang buổi thong thả

Tôi mới học văn

Tôi qua Pi-năng

Học hành đạo lý

La-tinh chữ Ý

Học tập bảy năm

Chữ viết tăm tăm

Tôi làm linh mục

Ông cụ  I-nox

Truyền chức cho tôi

Rồi mới vãn hồi

Nước Nam truyền giáo

Tôi về thủy đạo

Tàu khách” Nhủ Hưng”

Chú ấy xưa từng

Đàng đi lui tới

Nhà tại phố Mới

Rày chẳng có đây

Cùng việc đi Tây

Tôi không hề biết

Tôi chỉ biết giữ

Một Đạo Chúa Trời

Bất luận nhà ai

Tôi đều có ở

Nhà tại quân dữ

Tôi  mới lần ra

Trống đánh côn xa

Trao quyền Thánh Gía

Đêm khuya tàu lại

Đánh giặc ngoài hàng

Chúng tôi vô can

Xin quan thẩm xét

Những việc oan ức

Tôi mới điều trần./.

P.Trần Đình Phan Tiến (nghe kể và viết lại)

 Tg LM Đặng Đức Tuấn

Chuyên Mục: Thơ 

Phương pháp tốt nhất để giữ đức ái chính là khiêm nhượng với nhau, tôn trọng nhau, nhìn người khác giống như bề trên của mình.- Thánh Ambrosius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: