Niệm Khúc Thương Xót

Thương xót là sự yêu thương

Từ nơi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu

Thương xót là sự xoa dịu !

Nỗi đau trần thế của người trần gian

Thương xót xoa dịu lầm than

Thương xót chính thật là đàng hy sinh

Thấy người lâm cảnh điêu linh

Gặp người gian khó thân mình đơn côi

Chìa tay ra đỡ lấy thôi !

Tìm cách trợ giúp, thêm lời vấn an

Thương xót là ơn bởi Trời

Thấy người bất hạnh, tìm lời ủi an

Thương xót mở rộng tâm can

Đón người lầm lỡ, cưu mang ân cần

Thương xót chính là tình thân

Cha mẹ, cô bác xa gần giúp nhau

Thương xót chia sớt nỗi đau

Của người khốn khó nỗi đau khốn cùng

Người tật bệnh, kẻ tâm thần

Bệnh phong đau đớn tấm thân giày vò

Bao người bất hạnh co ro

Bao người nguy khốn, ta cho tấm lòng

Đó là bác ái hiệp thông

Đó là thương xót chính trong tinh người

Là niềm thương xót tốt tươi

Từ nơi Thiên Chúa muôn đời chẳng sai

Lòng Thương Xót cứ chảy hoài

Từ Thánh Tâm Chúa muôn đời ngợi ca

Lạy Thánh Tâm Chúa chan hòa

Mở toang cạnh sườn thật là xót thương

Xót thương, thương xót là đường

Đổ tràn nhân ái tình thương hải hà

Giêsu , ôi Chúa chính là !

Hiện thân THƯƠNG XÓT của Cha trên Trời

Tôn thờ Thiên Chúa đời đời

Chính nguồn THƯƠNG XÓT muôn đời chẳng phai

Sấp mình cúi lạy Ngôi Hai

Tỏ hiện Thương Xót tóm trong “Thân Người”

Của bao đau khổ trên đời

Người cam “ôm” hết trọn thời trần gian

Nay dù ngự chốn vinh quang

Lòng Thương Xót cứ mãi tuôn mỗi ngày

Nỗi đau cả thế giới này

Người hằng thương xót từng giây thật tình

Cho con một chốn trong Người

Để con ẩn náu muôn đời bình an./. Amen

10/04/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: