Ngợi ca Lòng Chúa Thương Xót

Con xin cất lời ngợi ca !

Lòng Chúa thương xót bao la nghìn trùng

Từ thuở vô sự hư không

Lòng Chúa thương xót có trong lòng Ngài

Chân lý chính là “chiếc ngai”

Bệ rồng Ngài ngự là lòng khoan dung

Từ vô biên, Chúa hóa thành

Bởi lòng thương xót hữu nhiên định rồi

Lòng Thương Xót là Chúa Trời

Lòng Thương Xót muôn đời chẳng đổi thay

Lòng Thương Xót “ tựa chim bay ”

Thánh Thần Thiên Chúa dựng xây hòa bình

Lòng Thương Xót thật cao minh

Chính nguồn chân lý Thiên Tình trời cao

Qua dòng lịch sử đẹp sao !

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào Thánh Ân

Con người phản ngịch Thánh Ân

Con người bất nghĩa, bất trung với Ngài

Lòng Chúa thương xót chảy hoài

Lập nên dân mới để Ngài dẫn đưa

Lòng Thương Xót cứ mãi tuôn

Theo dòng lịch sử chảy trên dân Ngài

Dân mới phản nghịch bất trung

Nhiều phen giận dữ, cuối cùng cũng tha

Hứa ban cho Đấng “Con Cha”

Chính là “ Cứu Chúa” là “LÒNG XÓT THƯƠNG”

Từ nơi ân sủng lạ thường

Lòng Thương Xót đã trở nên hữu hình

Đó là chính Đấng Cứu Tinh

Ngôi Hai Thiên Chúa thật tình chẳng sai

Lòng Thương Xót cứ trải dài

Từ chiều rộng, kéo đến chiều thẳm sâu

Từ nơi vô biên vạn đại

Thiên Chúa mãi kiếm tìm để ưu ái

Sinh linh bé nhỏ khờ dại

Là phàm nhân, là hình hài “lấm lem”

Lòng lân tuất Chúa thật đẹp!

Trải qua bao thế hệ hãy đoán xem ?

Bao phen tha thứ, tội khiên

Con người vẫn phạm đến Lòng Khoan Dung

( Ôi ), con người bạc bẽo quá chừng !

Nhưng, Lòng Chúa vẫn khoan dung hải hà

Năm nay “Năm Thánh “ ban ra

Một Năm “THƯƠNG XÓT” chính là Hồng Ân

Lạy Thiên Chúa, thật từ nhân !

Qua dòng lịch sử vẫn thương dân Ngài

Sấp mình thờ lạy chẳng sai

“ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT” đời đời ngợi ca !

Truyền rao chân lý hoan ca

“LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT “hải hà từ nhân

Cảm ơn cha thánh Giáo hoàng

Phan –xi- cô đệ nhất ân cần ban

Lời huấn dụ thật rõ ràng

Khơi thông dòng chảy “Ân Tình” ngàn xưa

Ngợi ca, ca ngợi không thừa

“LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ” xin thưa lên rằng:

“Dù mẹ ngươi có quên ngươi…

Thì Ta vẫn không quên ngươi bao giờ ” ./. Amen

14/01/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Các thánh yêu người thì không coi phải yêu ai, mà đơn giản là vì ai mà thực hành đức ái.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: