NGÀY THỨ NĂM TUẦN THÁNH – SUY TÔN BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Thánh Thể nhiệm mầu
Chân lý cao sâu !
Con xin thờ lạy
Chính từ nơi ấy !
Chúa đã ẩn Thân
Để ở cùng con
Cho đến tận thế

Quỳ trước Thánh Thể
Chỉ để tôn thờ
Mối tình GIÊSU
Ôi , mối tình lạ !
Người là Chúa Cả
Nhưng đã hóa Thân
Xuống thế cứu trần
Ở với thế nhân
Như Người trần thế

Khi thời đã đến
Về với Chúa Cha
Nhưng phần Nhân Tính
Người muốn “tạm cư”
Ngự nơi “nhà tạm”
Ngày nầy năm ấy
Người đã thiết lập …
Hào quang Mặt Nhật
Ngự giữa nhân gian
Nuôi hồn nhân thế

Quỳ trước Thánh Thể
Con xin tôn thờ
Tạo vật hư vô
Nhưng thật diễm phúc
Vì được chầu chực
Trước Ngai Con Trời
Là Chúa làm Người
Ở với nhân loại
Vâng, chỉ có thế thôi !
Nhưng, thật cao vời
Như Trời với đất ./. Amen

Thứ Năm Tuần Thánh 2017
P.Trần Đinh Phan Tiến

Related posts