NGÀY THỨ NĂM TUẦN THÁNH – SUY TÔN BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Thánh Thể nhiệm mầu
Chân lý cao sâu !
Con xin thờ lạy
Chính từ nơi ấy !
Chúa đã ẩn Thân
Để ở cùng con
Cho đến tận thế

Quỳ trước Thánh Thể
Chỉ để tôn thờ
Mối tình GIÊSU
Ôi , mối tình lạ !
Người là Chúa Cả
Nhưng đã hóa Thân
Xuống thế cứu trần
Ở với thế nhân
Như Người trần thế

Khi thời đã đến
Về với Chúa Cha
Nhưng phần Nhân Tính
Người muốn “tạm cư”
Ngự nơi “nhà tạm”
Ngày nầy năm ấy
Người đã thiết lập …
Hào quang Mặt Nhật
Ngự giữa nhân gian
Nuôi hồn nhân thế

Quỳ trước Thánh Thể
Con xin tôn thờ
Tạo vật hư vô
Nhưng thật diễm phúc
Vì được chầu chực
Trước Ngai Con Trời
Là Chúa làm Người
Ở với nhân loại
Vâng, chỉ có thế thôi !
Nhưng, thật cao vời
Như Trời với đất ./. Amen

Thứ Năm Tuần Thánh 2017
P.Trần Đinh Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

       Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa | CN Lễ Chúa Ba Ngôi

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: