Nếu có thể được

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Chúng con phải thờ lạy kính hôn,
Cùng phủ phục trước tôn nhan Chúa,
Để cảm tạ Người ban cho từng hơi thở sống này!.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Dậy chúng con biết sống trong kiên nhẫn đợi chờ,
Biết sống từng ngày, biết quý trọng mọi người,
Như nhịp đập không ngừng nghỉ của trái tim.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Chúng con phải siêng năng tìm đến Người,
Để cảm tạ Chúa ban cho khối óc,
Còn biết suy nghĩ, còn được bình thường.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Chúng con phải tìm kiếm Người,
Ban cho thân thể lành mạnh ít ốm đau,
Còn đi, còn đứng, còn được đi đó đi đây.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Chúng ao ước có nhiều thời giờ,
Để được cầu nguyện, chuyện trò cùng Chúa,
Là thời gian chúng con thật sự được nghỉ ngơi.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Chúng con phải cố gắng nhiều hơn,
Để sống trong Giới Răn, trong Giới Luật của Chúa,
Để tỏ lòng con thảo luôn được Chúa yêu thương .

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Hướng dẫn chúng con biết sống khiêm nhường,
Xem hết thảy mọi người như anh chị em,
Tôn trọng họ vì tất cả là bình đẳng.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Thay đổi chúng con nên hoàn thiện,
Để xứng đáng làm con của Chúa,
Một người con luôn vâng lời và ngoãn ngoan.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Dìu dắt chúng con cùng đi trên một con đường,
Con đường Thập Giá, con đường về Nhà Cha,
Tự nhắc nhở cuộc sống trần gian này chỉ là nhà tạm.

Nếu có thể được ôi lạy Chúa!
Giúp chúng con dần từ bỏ được danh, lợi, thú trần,
Để thân xác được trở nên nhẹ nhõm,
Để linh hồn được gội sạch bao tội lỗi, bao nhớp nhơ.

Vì linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được,
Sẽ được Thiên Chúa là Cha, là Con, và là Thánh Thần,
Mở lối cho ta bay thẳng tới Nước Chúa,
Nơi Chúa nhân lành đã dọn sẵn chỗ cho những ai ….

Khi còn sống ở dưới trần,
Luôn cố gắng sống nghe theo Lời Chúa,
Thực thi hai Giới Răn: Kính Chúa và yêu người,
Gồm đức tính khiêm nhường, bác ái, tha thứ, và hy sinh.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(06-20-13)

Chuyên Mục: Thơ 

Người được chọn, đường họ đi phải đầy dẫy những chông gai.- Thánh Gregorius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: