Nào Cùng Vui Lên

Thơ & Nhạc

Nào cùng Vui Lên hỡi Muôn Dân Thế Trần
Chào Mừng Ngôi Hai Chúa Con đã Xuống Đời
Ngài từ Trời Cao bỏ Triều Thiên Xuống Thế Làm Người
Chỉ vì Tình Yêu Nhân Lọai nên đã mang Thân Phận Hèn

ĐK:
Chúa Đến mang Niềm Vui khắp nơi trên địa cầu
Chúa Đến đem Bình An rắc gieo trên mọi nhà
Vinh Danh Thiên Chúa Đức Chúa Ngôi Hai Cực Linh
Muôn Dân hãy đến Chúc Khen Ngôi Hai Vua Nhân Trần
Hài Đồng Giêsu Ngài đem Bình An muôn nơi

Nào cùng Loan Tin Chúa Ngôi Hai Giáng Trần
Mục Đồng cùng Ba Vua đến Tôn Vinh Chúa Trời
Thờ Lậy Hài Nhi Con Một Chúa xuống thế làm người
Cũng vì Tình Yêu Nhân Lọai nên Chúa Con Sinh Ra Đời

Nào cùng Dâng Lên Chúa Ngôi Hai Giáng Trần
Một đời Hy Sinh sống theo Chân Lý Ngài
Hợp cùng Thần Thánh trên Trời Cao Hát Xướng Hoan Ca
Hợp cùng Tòan Dân Nhân Lọai Ca Hát Khen Danh Thánh Ngài

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=IQYQPbRk1yU
*~* Tuyết Mai (52) 09-15-04 *~*

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: