Nào Cùng Vui Lên

Thơ & Nhạc

Nào cùng Vui Lên hỡi Muôn Dân Thế Trần
Chào Mừng Ngôi Hai Chúa Con đã Xuống Đời
Ngài từ Trời Cao bỏ Triều Thiên Xuống Thế Làm Người
Chỉ vì Tình Yêu Nhân Lọai nên đã mang Thân Phận Hèn

ĐK:
Chúa Đến mang Niềm Vui khắp nơi trên địa cầu
Chúa Đến đem Bình An rắc gieo trên mọi nhà
Vinh Danh Thiên Chúa Đức Chúa Ngôi Hai Cực Linh
Muôn Dân hãy đến Chúc Khen Ngôi Hai Vua Nhân Trần
Hài Đồng Giêsu Ngài đem Bình An muôn nơi

Nào cùng Loan Tin Chúa Ngôi Hai Giáng Trần
Mục Đồng cùng Ba Vua đến Tôn Vinh Chúa Trời
Thờ Lậy Hài Nhi Con Một Chúa xuống thế làm người
Cũng vì Tình Yêu Nhân Lọai nên Chúa Con Sinh Ra Đời

Nào cùng Dâng Lên Chúa Ngôi Hai Giáng Trần
Một đời Hy Sinh sống theo Chân Lý Ngài
Hợp cùng Thần Thánh trên Trời Cao Hát Xướng Hoan Ca
Hợp cùng Tòan Dân Nhân Lọai Ca Hát Khen Danh Thánh Ngài

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=IQYQPbRk1yU
*~* Tuyết Mai (52) 09-15-04 *~*

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chuyên Mục: Thơ 

Người giữ đồng trinh có thể sánh với thiên thần và còn vượt qua thiên thần, bởi vì thiên thần không có xác thịt, là bản tính thanh khiết tự nhiên nên không có công lao gì; nhưng con người thì cần phải khắc trị tình cảm xác thịt, ép tư dục mới có thể được như thế, cho nên càng đáng được tán dương.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: