Mừng Trinh Nữ Maria

Mừng Lễ Mẹ Nữ Trinh “ Mẹ Thiên Chúa ”
Cùng Giáo Hội con yêu Mẹ hết tình
Mẹ vô giá ! Ngọc Qúy sáng lung linh
Con tôn sùng Mẹ Giáo Hội ! Mẹ Chúa
 
Không tội truyền Trắng Trinh từ muôn thủa
Chúa chọn Mẹ trong Thánh ý từ đầu
Mẹ tốt tươi ! Mẹ yêu Chúa thâm sâu
Ngài nâng Mẹ ! lên Chức Mẹ Thiên Chúa
 
Bóng hình Mẹ trong Thánh ý của Chúa
Mẹ Thiên Chúa ! Mẹ của cả loài người
Mẹ Trinh Vương ! Mẹ Ấu Chúa Ngôi Hai
Bao Ơn phúc Chúa tuôn xuống qua Mẹ
 
Ở Lộ Đức lời Mẹ nhắn nhỏ nhẹ
“Ta là Đấng Vô Nhiễm không Tội truyền”
Đúng Danh Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Trinh Nguyên
Dẫu thụ tạo Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
 
Con lạy Cha ! Cha chọn Mẹ tuyệt qúa !
Chính qua Mẹ ! Đất – Trời lại giao duyên
Mẹ Nữ Trinh ! Mẹ Chúa ! Mẹ Tinh Tuyền
Mẹ đầy phúc ! được Chúa Yêu riêng Mẹ
 
Dẫu Mẹ Chúa ! khiêm nhu không ngạo nghể
Ơn phúc Chúa cho Mẹ thật tuyệt vời
Maria ! Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Mẹ Mẹ con ! Mẹ của toàn nhân thế
 
Nhưng dầu thế , Mẹ đau khổ vô kể
Đúng như lời Ông Simong nói về :
“Ngọn gươm sắc sẽ thâu qua lòng Bà”
Đúng vậy đó ! Mẹ Đồng Công cứu chuộc
 
Mẹ Trinh Vương ! Mẹ Thiên Chúa NgôiHai
Kính yêu Mẹ ! con sùng kính Mẹ hoài
Ước ngày về Nước Trời xa trần thế
Con đồng hành cùng theo Mẹ lên Trời…!…
 
                   Cao Trí Dũng
Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: