Mừng Chúa Giáng Sinh

Con Chào mừng Đấng Ngôi Hai giáng thế
Ngài sinh xuống giửa đồng hoang lạnh lùng
Trời tuyết giá nơi hang đá đêm đông
Đất Bê- lem hạnh phúc Chúa sinh hạ
 
Chúa xuống thế mang Ơn phúc Cứu độ
Yêu nhân loại Chúa hóa thân làm người
Con hiệp ý cùng nhân thế khắp nơi
Chúc tụng Chúa Vua Hòa bình Ơn phúc
 
“ Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thành tâm ”
 
Chúa xuống thế mang theo bao ân điễn
Với dạt dào lòng yêu thương loài người
Xin Chúa thương Chúc phúc xuống khắp nơi
Nhất con cái khổ đau Quê hương Việt
 
Được có ngày sớm thoát ách khổ nghiệt
Nạn Dân oan giọt buồn khóc đêm thâu
Cho Dân Việt hết cảnh khổ thảm sầu
Khỏi cuộc sống ngưng cướp bốc trấn áp
 
Ôi lạy Chúa Giê-su Đấng Cứu thế
Xin đoái nhìn cất ác hiểm nguồn cơn
Để yêu thương con cái Việt một nguồn
Người đâu người lại hại nhau thế hỡi
 
Đừng để mất ngày thăng hoa trông đợi
Chúa xuống trần mang yên bình cho Dân
Để mọi người chung yêu thương hợp quần
Sống hài hòa … yêu thương và đoàn kết

Cao Tri  Dũng

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh · Thơ 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: