Một chút Tàpao 2017

Ôi , Tàpao mười ba, tháng ba, hai không mười bảy
Đoàn con xin tụ hợp về đây
Xum vầy bên Mẹ, dạ ngất ngây !
Quỳ trước linh đài, xin khấn nguyện

Mẹ lung linh huyền nhiệm tỏa tình thương
Muôn ánh hào quang sáng lạ thường !
Hào quang “Đức TIN “ của Mẹ
Hào quang “ Vâng nghe “ của Bà

Hào quang “ Kính Mến “ thiết tha
Mẹ dâng lên Thiên Chúa
Từ chốn thế trần năm xưa
Cho đến , ôi , giữa chốn Tàpao bây giờ

Mẹ uy nghi đứng đó như đợi chờ
Đoàn con cái trở về cùng xum hợp
“Chút xíu” thôi, nhưng, ơn thật lạ thường !
Như “ Hạt Cải ” được diễn bày trong Lời Chúa

“Chút xíu” thôi, như con người nhỏ bé
Nhưng, lòng tin “dời” đổi cả núi non
“Chút xíu” thôi, nhưng lòng mến sắt son
Ôi, lạy Mẹ, xin chuyển cầu cho con cái

“Chút xíu” thôi, nhưng Hồng Phúc vĩ đại !
Như biển người trải dài suốt Bắc Nam
Vâng, lạy Mẹ, bên Mẹ có tông đồ Duy Thống
Như, khi xưa “ CON ” Mẹ đã trối ban

Tông đồ Gioan làm “nghĩa tử”
Đến hôm nay, ôi , lạy Mẹ !
Đứng bên Mẹ có người tông đồ Tàpao
“ Chút xíu” thôi, nhưng “lòng tin” vinh hiển ./.

13/03/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: