Mơ Ước

Ước mơ một mái gia đình
Ấm no hạnh phúc đầy tình yêu thương
Mọi người trên dưới kính nhường
Cùng nhau vui sống theo đường Chúa đi
Tin Mừng dõi bước kiên trì
Cánh đồng truyền giáo không tì nạnh ai
Chung lòng chung sức miệt mài
Vãi gieo Lời Chúa một mai nảy mầm
Dù cho cuộc sống thăng trầm
Kiên tâm dũng khí đường hầm vượt qua
Tương lai chồi nụ nở hoa
Cánh đồng truyền giáo bao la giữa đời
Gia đình mầm sống  tuyệt vời
Tinh thần tín hữu theo lời chủ  chiên
Tiếp tay Mục Tử nhân hiền
Truyền loan Lời Chúa mọi miền quê hương
Bằng đời sống mãi yêu thương
Quan tâm đặc biệt ai đường khổ đau
Sẻ chia cơm bánh cho nhau
Công bình bác ái đẹp màu Phúc Âm.
BCT
17/1/17
Chuyên Mục: Thơ 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: