Mồ Thánh

Thánh Thể Người được hạ

Bởi môn đệ ân cần

Tắm thuốc thơm cho sạch

Trao tay Mẹ ẵm bồng

Được đưa vào huyệt đá

Nhân Tính Người nghĩ yên

Trong mồ đá tự nhiên

Sau khi được mai táng

Thế là đã hoàn tất

Một cuộc đời CỨU THẾ

Trong mồ đá lặng lẽ

Hồn con vẫn tái tê

Chúa đền nợ dương thế

Ôi, thảm sầu muôn bề

Satan thấy hả hê

Ôi, kiếp nhân là thế

Bôn ba cùng xuôi ngược

Tìm mọi thứ ê chề

Sau cùng củng ủ ê

Nhờ ơn Chúa CỨU THẾ

Cứu chuộc ta mọi bề

Đưa hồn ta thong thả

Đến bến miền “chân quê”

Ngày cuối cùng thứ bảy

Ngày thiên địa u sầu

Cùng tôn thờ Vua Cả

Ôi, nhiệm mầu thật lạ !

Cùng cảm tạ suy tôn

Thiên Chúa , Đấng vĩnh tồn

Làm sao Người chết được

Như Lời Người báo trước

Thiên Tính Đấng Phục Sinh

Ôi, Thiên Chúa cao minh

Người sẽ Phục Sinh sớm

Ôi, Lạy Chúa Giêsu

Người đã chết vì con

Xin sấp mình thờ lạy

Đấng Cao Cả tuyệt vời !

Đã vì yêu nhân loại

Nên chết thay cho đời

Xin cho con một đời

Cùng táng chung với Chúa

Để bước đi theo Người

Dù thân hèn yếu đuối

Nhưng sức Người đỡ nâng

Con thật tâm theo bước

Cùng Chúa Cả toàn năng ./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Vâng lời là trong tất cả mọi việc không hạn chế lớn nhỏ nặng nhẹ, chỉ cần không phải là việc phạm tội, hoàn toàn vâng lời ý chỉ của bề trên, tuyệt đối không tự mình chủ trương.- Thánh Cyprian

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: