Mẹ ơi xin nhớ đến!

Mẹ ơi xin nhớ đến Nước Việt Nam chúng con

Nước Việt bé tí hon, nhưng quá nhiều đau khổ !

Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau

Một địa hình chữ  “S”

Nhưng lại rơi vào nạn Quốc “tham”

Lạy Mẹ, xin hãy nhớ , Nước Việt thật đau thương !

Dù hình thức thấy bình thường

Nhưng, tan thương hết sức !

Vì Đất Nước bị cầm quyền bởi tham quan, ô trọc

Quyền hành thật ngang ngược, chẳng một chút thương dân

Đánh đập chẳng thương tâm, lại cắt đầu, cắt cổ

Dân lành đành bất lực, thất vọng chẳng dám kêu

Nguy cơ luôn bị nghèo thụt hậu hơn các nước

Nhà cầm quyền nhu nhược, chỉ biết bóp chẹt dân

Dân ta thán cao dần, dân đau khổ quá mức

Nhà cầm quyền nhu nhược chẳng một chút hào hùng

Đối với kẻ ngoại bang, đối với kẻ xâm lược

Người đòi hỏi công lý, chẳng được thắp “đèn trời”

Đâu cán cân công lý, đâu lương tri cai trị ?

Nay xin Mẹ thương đoái cho thế giới hồi tâm

Dù lời Mẹ báo trước, một trăm năm chẳn tròn

Nhưng, “nạn giặc Việt Nam” vẫn ngang tàn bất trị

Nay xin Mẹ nhớ đến, Nước Việt Nam nguy nan

Xin Mẹ đừng bỏ nhé ! Xin Mẹ ghé mắt nhìn

Con thành tâm khấn nguyện, xin Mẹ dủ lòng lành

Nhờ ơn Mẹ đến với Chúa, ôi, lạy Mẹ nhân lành ./. Amen

15/05/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Nếu con lấy lòng nhiệt thành đọc kinh Kính Mừng, thì nhất định con sẽ làm cảm động đến Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.- Thánh Monfort

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: