Mầu Nhiệm Nhập Thể

Từ trong thăm thẳm
Thiên Chúa nhiệm mầu
Ngài luôn yêu dấu
Những kẻ cậy trông

Sau khi Nguyên Tổ
Đã phạm lỗi răn
Thiên Chúa toan ban
Một Đấng Cứu Chuộc

Như “Lời giao ước”
Ngài đã tín trung
Ban Con yêu dấu !
Tuyệt diệu vô cùng !

Đó là Ngôi Hai
Người đã thành thai
Trong lòng Nữ Thánh
Bởi phép Thánh Thần

Thiên Chúa cực nhân
Vì lòng ái tuất
Hoàn thành Nhập Thể
Xuống để sinh ra

Bởi lòng Đức Bà
Thật là thánh khiết
Vì yêu mãi miết
Nhân loại bất trung

Nay Người xuống trần
Thật là đại phúc
Ta hãy suy tôn
Tình thương Thiên Chúa

Trước hình máng cỏ
HÀI NHI BÉ NHỎ
Là Chúa Ngôi Hai
Huyền nhiệm thành thai

Hữu Hình Nhân Thế
Hình Hài nhỏ bé
Quyền phép vô biên
Hỡi kẻ kém tin

Sao còn hờ hững
Chẳng chịu tôn thờ
Tình cao quá đỗi !
Là “Chúa làm Người”

Hãy mau chạy tới
Kính bái tôn thờ
Thiên Chúa vẫn chờ
Phàm nhân đáp trả

Ôi , thật kỳ lạ !
Ôi, thật ngỡ ngàng !
Chính Đấng vinh quang
Người nay Nhập Thế

Ta suy chẳng nổi
Huyền nhiệm cao sang
Mầu nhiệm Nhập Thế
Bởi Chúa làm Người

Trên sự tốt tươi
Trên điều cao cả
Là Chúa Ngôi Hai
Người đã Giáng Sinh

Ôi, thật cao minh
Ôi, điều huyền nhiệm
Từ xưa giấu kín
Nay đã tỏ bày.

25/12/2014
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Khẩn cầu thánh ân mà không có sự cầu bàu của Đức Mẹ Maria, thì giống như chim không có lông cánh mà đòi bay cao, lời cầu xin của họ sẽ không thể sinh hiệu quả.- Thánh Antoninus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: