Mân Côi Một Loài Hoa Quý

Một loài Hoa rất qúi và đẹp tuyệt
Hoa nở rộ vào tháng Mười mỗi năm
Yêu Hoa đẹp con cái Mẹ siêng năng
Lần Chuổi hạt tràn hương lòng say đắm

Đúng loài hoa hương thơm tho sắc thắm
Hoa khiến Mẹ Thiên Chúa phải mũi lòng
Qua chuổi hoa ta say sưa cậy trông
Loài Hoa này tôn vinh Mẫu tâm Mẹ

Mẹ thích thú Mẹ nhắn gởi nhỏ nhẹ
“Các con hãy siêng lần hạt Mân Côi
Hối tội rôi, Mẫu Tâm Mẹ kính tôn
Thì hòa bình Thế giới sễ ổn định”

Hoa Mân côi lan tỏa ngoài dự tính
Khắp Thế giới nở rộ loài hoa này
Hoa hồng phúc tươi mát thật đẹp thay
Khắp trần thế lòng người tràn hoan lạc

Hoa mang tên Mân côi hương ngào ngạt
Khiến lòng người khắp trần thế đó đây
Họ tha thiết với Ơn phúc tràn đầy
Nhờ chuổi hạt ta say sưa mừng hát

Hoa Mân Côi tháng mười tràn hương ngát
Dân tình Việt cậy trông Mẹ mỗi ngày
Siêng lần hạt Hoa Mân côi từ đây
Mong Mẹ thương Mẹ tra tay trợ giúp

Dưới chế độ khát máu hằng sôi sục
Với trấn áp và khát máu Dân lành
Mẹ Mẹ ơi ! dâng lên Mẹ con dân
Để qua Mẹ Hoa Mân côi tươi mát

Hoa Mân Côi không bao gìờ mờ nhạt
Kinh Kính Mừng con cái Mẹ siêng năng
Lời Mẹ nhắn họ sùng kính thi hành
Chuổi Hoa lòng Mân Côi dâng Cầu Mẹ

Cao Trí Dũng

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi · Thơ 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: