Lời Nhân Chứng

( TV 119 : 46 )

Văn không hay, nhưng tình chân thật,

Những bài thơ ngắn,

Những lời ngợi ca,

Con trải lòng mình trên giấy trắng …

Mong loan ra xa, để người ta thương Thầy …

 

Gởi Bạn mười phương Niềm Tin rất thật :

“Có Đức Chúa Trời “.

Thơ tôi là Tiếng Lòng tôi đó,

Bạn đọc rồi, xin nhớ tới “Nguồn Thơ”.

 

Không phải thơ tôi cuồng si

mà Tình Ngài bất biến,.

Dù lời thơ uyển chuyển đến đâu

cũng không thể nói hết Nhiệm Mầu .

Ngài chia sẻ niềm đau,

dù thế gian ruồng bỏ Bạn từ lâu,

Ngài vẫn lẻo đẻo theo sau,

như người tình chung thủy .

 

Quý hơn cơm áo gạo tiền,

Ngài che chở Bạn bằng Ơn thiêng .

Ngài lắng nghe Bạn

từ tiếng lao xao,

đến lời kêu gào than khóc …

Những tháng ngày lao đao

Ngài xông xáo

gánh thay Bạn phần nào nặng nhất .

Tình Ngài bất tận,

lòng Ngài vô biên …

 

Ngài là Viên Ngọc Quí,

là Ngọn Lủa Hồng,

là Suối Nước Trong

của đời tôi đó …

Bạn ơi ! thơ tôi bỏ ngỏ

Lời thơ dang dỡ,

chờ Bạn tiếp nối ….

 

Đông Khê

Chuyên Mục: Thơ 

Phàm ở đâu có sự nghèo khó và vui vẻ, thì ở đó không phải có lòng tham và không phải có khổ nạn.- Thánh Francis of Assisi

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: