Lời hoa

Cỏ hoa đôi lúc giận hờn nhau…
Ai biết lòng ai trĩu nặng sầu…
Ngó lại …giật mình…bao tiếc nuối…
Cuộc đời là mấy…hãy thương trao!

Hoa xinh nụ đẹp rồi cũng úa
Duy chỉ tình Chúa mãi lung linh
Môn đệ học gương Thầy Chí Thánh
Cuộc sống yêu thương…phúc an bình.

BCT
SG 6/4/17

Chuyên Mục: Thơ 

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

Tháng 04-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật III PS A | Chúa Nhật II PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: