Lời Chúa

Lời đem sự sống bình an
Lời cho hạnh phúc chứa chan ân tình
Lời Chúa yêu hiến thân mình
Lời vàng thước ngọc triều đình kính tôn
Lời gieo vào mỗi tâm hồn
Lời sinh hạt giống trổ mầm khắp nơi
Lời răn dạy đến mọi thời
Lời hằng chiếu sáng cuộc đời tối đen
Ngôi Lời chấp nhận phận hèn
Lời trong nhân thế mon men mọi miền
Lời đến kẻ dữ, người hiền
Lời yêu nâng đỡ bậc tiền sinh xưa
Lời nay rơi xuống như mưa
Lời làm tươi mát giữa trưa nắng nồng
Lời đẹp như đóa hoa hồng
Lời Chúa trải khắp cánh đồng bao la
Lời truyền thông đến mọi nhà
Lời luôn ấp ủ hải hà tình Cha
Lời hằng sống mãi vang xa
Lời đem ân phúc thiết tha gọi mời
Lời Cha ghi khắc trọn đời
Lời gọi con mãi đáp lời tình yêu.

BCT
SG.28/3/17

Chuyên Mục: Thơ 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa | CN Lễ Chúa Ba Ngôi

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: