Linh Mục với Thập Gía

Là Linh Mục một Đức Kitô khác
Người Kitô Thập giá là bạn mình
Như Đức Kitô phải chịu đóng đinh
Vị Linh Mục ngài có chung sứ mệnh
 
Được phong chức Linh Mục phải tuân lệnh
Cùng lúc đó nhận Thập Tự vào mình
Theo gương Thầy Đức Kitô cứu tinh
Nhận bài sai Thập giá mình vác lấy
 
Cha Chủ nhiệm xem sóc họ Đạo ấy
Gồm tất cả các Tín hữu giáo Dân
Các Bí Tích trách nhiệm Ngài cử hành
Đời Mục vụ nguyện hoàn thành Sứ mệnh
 
Đức Tuân phục thi hành tốt điều lệnh
Căn tính Linh Mục người được sai đi
Ngài chấp nhận với tất cả những gì
Đang chờ đón trên con đường Mục vụ
 
Chấp nhận đến nơi mình không mấy thú
Và những việc không thích vẫn phải làm
Dầu không muốn cũng nhận chịu cho cam
Có khi đến  họ đạo nghèo hết ý
 
Với Thánh đường hư nát trông cũ kỹ
Lại tổ chức lo dựng xây con người
Xây nhà Thờ , sơn quét khắp mọi nơi
Trăm nghìn việc trách vụ phải cáng đáng
 
Sau thời gian cật lực với năm tháng
Chưa bao lâu lại nhận thêm bài sai
Đến vùng xa Ngài lại cần trổ tài
Dựng xây , xây dựng với đôi vai Thánh giá
 
Vì phần Ngài với Sứ vụ  rao giảng
Cũng  Linh Mục là một Đức Kitô
Nên Thánh giá bám vai Ngài liên tu
Ngài rán theo chân Chúa lên núi Sọ
           Calvê chờ đón người ơi
Khổ giá mang đến Nước Trời Vinh Quang
 
                   Cao Trí Dũng
Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: