Lạy Chúa con cầu xin

Lạy Chúa , con cầu xin
Cho Việt Nam thái bình
Thoát khỏi điều điêu linh
Bởi tà quyền lưu linh

Lạy Chúa, con vẫn tin
Điều Thầy Giêsu nói :
“ Bay hãy xin sẽ được”
Ôi , lạỵ Chúa con tin

Một niềm tin sắt son
Một niềm tin vững bền
Lạy Chúa xin ngự đến
Cho đêm đen bình yên

Nước Việt lắm tà quyền
Áp bức thật tinh luyện
Đè nén rất ranh ma
Ôi, Lạy Chúa là Cha

Xin thương xót hải hà
Xin thứ tha tội lỗi
Để Nước Việt tăm tối
Mau thoát khỏi “rợ cộng ”

Cho dân Việt an lành
Con hết lòng cầu xin
Và nhờ lời cầu dẫn
Bởi Mẹ Chúa lòng lành

Trong năm Thánh Thương Xót
Con hết dạ khẩn nài
Tin cậy quyền phép Chúa
Ôi, Lạy Đấng Từ Bi ./. Amen

Bước theo

Chuyên Mục: Thơ 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: