Lạy Chúa con cầu xin

Lạy Chúa , con cầu xin
Cho Việt Nam thái bình
Thoát khỏi điều điêu linh
Bởi tà quyền lưu linh

Lạy Chúa, con vẫn tin
Điều Thầy Giêsu nói :
“ Bay hãy xin sẽ được”
Ôi , lạỵ Chúa con tin

Một niềm tin sắt son
Một niềm tin vững bền
Lạy Chúa xin ngự đến
Cho đêm đen bình yên

Nước Việt lắm tà quyền
Áp bức thật tinh luyện
Đè nén rất ranh ma
Ôi, Lạy Chúa là Cha

Xin thương xót hải hà
Xin thứ tha tội lỗi
Để Nước Việt tăm tối
Mau thoát khỏi “rợ cộng ”

Cho dân Việt an lành
Con hết lòng cầu xin
Và nhờ lời cầu dẫn
Bởi Mẹ Chúa lòng lành

Trong năm Thánh Thương Xót
Con hết dạ khẩn nài
Tin cậy quyền phép Chúa
Ôi, Lạy Đấng Từ Bi ./. Amen

Bước theo

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: