Kính Nhớ Ngày Tử Đạo Của Cha F.X Trương Bửu Diệp 2017

Bảy mốt năm còn in đậm
Mười hai tháng ba vẫn còn ghi
Ngày nầy năm bốn sáu
Ngày đầu cha chảy “máu “

Nhưng cha vẫn vui cười
Vì “chết “ cho mọi người
Như GIÊSU Chí Thánh
Đầu cha năm ấy bị rơi !

Nay mọc triệu triệu, cha ơi có tường ?!
Đầu cha “máu “ chảy làm gương
Tình thương cha để soi đường thế nhân
Một nhát kiếm, đầu rơi máu chảy

Thấm vào lòng đất, để nảy hạt bông
Lời Chúa dạy, cha nắm thuộc lòng
Lời minh chứng ấy thật sáng ngời “chân lý”
Đầu cha rơi, Lời Chúa bừng sáng dậy

Ôi, Đức Tin , một tỏa sáng lạ thường !
Soi đường cho những ai chưa nhận biết
Quả nhiên, không “hạt lúa“ nào rơi xuống đất,
Nếu còn nguyên, mà có thể sinh bông hạt

Cha có làm được gì đâu !? Nếu không có ơn Chúa
Ngày nay, sau bảy mươi năm cha tử đạo !
Hạt giống trung kiên, ôi, máu đào chảy xuống !
Thấm nhuộm “đất lành” đang trổ sinh bông trái

Cha như “hạt giống” Chúa gieo, chẳng sợ hãi
Như hạt lúa mì đẹp mãi “TÌNH YÊU”
Tình yêu Chúa, cha dâng sớm chiều
Trong Thánh Lễ, ôi nhiệm mầu biết mấy !

Để trở nên Hy Lễ “Tình Yêu” cho nhân thế !
Một Hy Lễ tiếp nối bởi “GIÊSU“
Tự đời đời và mãi đến thiên thu
Dấu chỉ ấy, đến muôn đời xin ca tụng

Ngày kính nhớ “tử đạo”, ôi , ngày hồng phúc !
Ngày mà muôn vật phải kính thờ
Đó là ngày “GIÊSU “ được treo trên Thập giá
Và cha được gọi tham dự vào, ôi lạ quá !
Ôi, xin chúc tụng, “ngày hồng ân” !

12/03/2017
P. Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Tính siêu việt của đức cậy là sự hy vọng của vĩnh phúc, vui vẻ, xác thực.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: