Kinh chúc sinh nhật Đức Phanxico Giáo Hoàng

HAPPY BIRTHDAY TO YOU !

Bảy bảy xuân thu, người cường tráng

Tinh thần sáng láng, tâm tựa gương

Noi gương Thầy Chí Thánh đẹp lạ thường

Năm châu , bốn bể nhìn một hướng

Giáo Hoàng đương triều tựa ánh dương

Toàn cầu bình chọn “người gương mẫu”

Ngay năm đầu triều đại thánh Phêrô

Gương khó nghèo tựa hồ châu báu

Ngài truyền rao chân lý Phúc Âm

Tự mình cúi xuống rửa chân

Noi gương Giêsu chí Thánh , Thầy, Bạn, Chúa

Người nghèo ổ chuột in tấm gương

Phanxico cha thánh đẹp như tuyết sương !

Chính mẫu gương Phúc Âm đương thời vậy

Nhiệm mầu thay ! Từ trời nhìn thấy

Mẫu gương tông đồ đẹp tựa vầng trăng

Chiếu sáng lung linh  giữa bầu trời tối

Người mang “Giêsu” đi chỉ lối

Để trần gian thoát ngục giam cầm

Dù khi tiếp kiến cận thần

Hay trong lúc âm thầm cô độc

Chúa Giêsu là tấm gương luôn tâm phục

Để dõi theo muôn việc phải làm

Hôm nay , mừng sinh nhật gần tám mươi

Một độ tuổi cao niên quý giá !

Xin cho ngài thật là anh minh

Tinh thần cùng thể xác

Trí lực luôn hoạt bác

Sức khỏe thật an khang

Điều ấy quý hơn vàng

Xin cùng nhau cầu chúc

HAPPY BIRTHDAY TO YOU

 

7/12/2013

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: