Kiếp Nghèo

Giêsu sinh ở ngoài đồng

Nghèo khó vô thường, chẳng thể nghèo hơn

Không nhà cửa, chẳng thân nhân

Không giường chiếu, chẳng chăn êm, quá nghèo!

Từng cơn gió lạnh đêm thâu

Tuyết sương giá buốt, gieo neo kiếp người

Ngài là Vua cả Đất Trời

Mà đơn nghèo thế, còn tôi thế nào?

Dám cầu xin Chúa cho giàu

Ăn sung mặc sướng, sớm chiều ung dung

Thấy ai lâm cảnh khốn cùng

Làm ngơ, quay gót, chẳng thương xót gì

Miệng leo lẻo bảo từ bi

Giả hình rõ nét, lấy gì biện minh?

Nhìn hang đã bỗng giật mình

Khốn thay một kiếp tội tình tôi đây

Xin thương, lạy Chúa muôn loài

Giúp con biến đổi từ nay thật lòng

Đừng ảo tưởng, chớ hoang đường

Hãy hành động, chớ nói suông bao giờ!

Lạy Ngài, xin cứu nguy mau

Con giàu tội lỗi mà nghèo nghĩa nhân!

TRẦM THIÊN THU

Giáng Sinh – 2014

Chuyên Mục: Thơ 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: