Hãy Tôn Kính Cha Mẹ (Ep 6, 2)

Con người có tổ, có tông

Có nguồn, có cội, có ông, có bà

Con người có mẹ, có cha

Có nòi, có giống, có nhà, có nơi

Chẳng phải bướm cứ rong chơi

Chẳng phải chim trời cứ lượn, cứ bay

Chim trời cũng có cội nguồn

Làm người phải nhớ ơn Trời trước tiên

Sanh thành muôn vật tự nhiên

Chính là Thiên Chúa nhân hiền rõ ghê !

Tạo thành muôn vật hả hê

Con người là vật đứng đầu chẳng sai

Nhưng ta muốn có hình hài

Phải nhờ cha mẹ chẳng sai chút nào

Thay mặt Thiên Chúa tối cao

Sinh thành, dưỡng dục lẽ nào ta quên

Mẹ cha là đấng minh hiền

Công ơn nuôi dưỡng nơi miền trần gian

Nay cha mẹ mất hay còn

Xin người ghi nhớ công ơn sinh thành

Kinh Thánh Chúa dạy rành rành

Kính nhớ tổ tiên lưu danh muôn đời

Nhớ Lời truyền dạy Chúa Trời

Cầu cho cha mẹ suốt đời vì con

Ơn cha, nghĩa mẹ vuông tròn

Ai ơi, ghi nhớ làm con, phải tường !

Đến khi cha mẹ cửu trùng

Nguyện cầu hôm sớm, xin đừng lãng quên

Khi cha mẹ còn kề bên

Gắng lo phụng dưỡng gần bên hai người

Còn cha, có mẹ vui tươi

Mất cha, vắng mẹ đất trời buồn thiu

Mẹ cha, cha mẹ sớm chiều

Làm con phụng dưỡng gấm điều thảo thơm

Thờ phượng Thiên Chúa vĩnh tồn

Gắng công chăm sóc song thân phải làm

Vâng lời Chúa dạy thật tâm

Yêu cha, mến mẹ cần làm ai ơi!

Ngẫm xem vũ trụ, đất trời

Làm con phải hiếu muôn đời khắc ghi !

Đẹp lòng Thiên Chúa mỗi khi

Phụng dưỡng cha mẹ con thì làm theo

Dù cho cha mẹ giàu nghèo

Dù cho cha mẹ hẩm hiu phận già

Ai ơi, thảo kính mẹ cha !

Đó là ân phúc mà ta nhận nhiều

Phụng dưỡng cha mẹ sớm chiều

Ngày sau ta hưởng phước đầy trời cao

Nếu như bất hiếu đi nào !

Ngày sau lẽ ấy đổ nhào trên ta

Phước là ta tạo thôi mà

Gieo gì, gặt nấy thật là chẳng sai !

Thiên Chúa ban phúc chẳng sai

Nhưng Ngài ban xuống cho ai ngay lành

Bất hiếu cha mẹ rành rành

Chúa sẽ cất phúc rành rành chẳng sai

Thương cha héo hắt tuổi cao !

Mến mẹ mắt kém lẽ nào làm ngơ !

Tình cha, nghĩa mẹ nên thơ

Muôn đời đền đáp cũng chưa thỏa lòng

Ai ơi ! Mến Chúa mặn nồng

Tôn kính cha mẹ nằm lòng khắc ghi

Chẳng ai ở mãi xuân thì

Chẳng ai ở mãi tuổi gì ngày xuân

Mai sau già yếu, tay run

Ai hầu cơm nước, ai bưng tuổi già ?

Nếu ta tôn kính mẹ cha !

Thì sau con cháu sẽ là nối theo

Nếu ta hờ hững hắt hiu !

Thì sau con cháu sẽ theo mà làm

Tôn kính cha mẹ, ông bà

Ấy là phúc lớn, hơn là trọng sang

Cầu kiều vẻ đẹp ngút ngàn

Tôn kính cha mẹ làm con phải tường./.

Mùng 02 Tết Ất Mùi 2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: