Giêsu Kitô Vua

Giêsu Kitô Ngài đến từ Trời Cao
Ngài chính là tình yêu đích thực
Cho tôi theo Ngài suốt một đời tôi
Ngài là Chủ Chiên nhân từ
Ai theo Ngài sẽ được Ngài tha thứ
Ai theo Ngài đời sẽ hết sầu thương

Giêsu Kitô Ngài xuống trần vì ai?
Ngài xuống trần vì yêu nhân lọai
Hy sinh nhọc nhằn như một thường dân
Ngài là Đấng ban Ơn Lành
Ai theo Ngài sẽ được Ngài cứu rỗi
Ai theo Ngài đời sẽ mãi bình an.

ĐK:
Giêsu Kitô là Vua
Giêsu Kitô là Vua
Ngài sẽ muôn muôn đời
Là Ánh Sáng của trần gian
Ngài luôn ngự trong tôi
Trong Bánh Thánh nuôi hồn
Tôi xin đi theo Ngài
Tôi xin được nên giống Ngài
Để tình yêu Thiên Chúa
Luôn thể hiện trên tôi

Giêsu Kitô cả Đất Trời sùng tôn
Ngài chính là sự sống muôn đời
Muôn dân reo hò khắp trời tụng ca
Ngài là Đức Vua Uy Quyền
Khắp thế trần ca ngợi vì Danh Chúa
Khắp Thiên Đàng ngợi khen Chúa Tòan Năng

Giêsu Kitô Ngài giáng trần vì yêu
Ngài giáng trần vào đêm đông lạnh
Trong tay Đức Bà muôn đời đồng trinh
Ngài là Đế Vương Đất Trời
Ai yêu Ngài sẽ được Ngài chúc phúc
Ai yêu Ngài hạnh phúc cả đời sau

Giêsu Kitô hằng hữu đầy quyền năng
Ngài sống đời bình an vâng phục
33 năm dài như một phàm nhân
Ngài truyền giảng cho dân Ngài
Ai nghe Lời sẽ được Ngài chăn dắt
Đi theo Ngài về cõi phúc trường sinh

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=Szaj_rkJ-zo

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
09-26-03

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chuyên Mục: Thơ 

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: