Dưới Chân Thánh Gía

THƠ ĐỨC MẸ SẦU BI

Mẹ đau đớn nhìn Con
Treo Mình trên Thập Gía
Một cảnh tượng thật “lạ”
Chưa nhìn thấy bao giờ

Con Người vô tội
Thảm thương quá đỗi !
Không thể kể ra
Mầu nhiệm thật lạ

Suy tôn Thánh Gía
Từng nơi Chúa chịu
Từng nơi bước đi
Thánh Thể còn chi

Mẹ như dao cắt
Thương Con thảm thiết
Vì cứu nhân gian
Hy tế phải mang

Thay cho nhân loại
Dẫn đến Núi Sọ
Thảm hình treo Thân
Mẹ như dao cắt

Đâm thấu Mẫu Tâm
Lạy Mẹ sầu bi
Còn chi hơn cảnh
Chúa chịu sinh thì

Thì thào Người trối:
“Nầy là con Mẹ…”
Chính là Gio-an
Ôi, đoạn trường lắm thay !

Lạy Mẹ sầu bi !
Xin thương nhận lấy
Lời trối của Người
Làm con của Mẹ

Lạy Mẹ nhân ái
Muôn nghìn nỗi đau
Mẹ xin vâng chịu
Chẳng chút than van

Tấm lòng hèn mọn
Con xin kính dâng
Những nỗi gian truân
Hiệp thông cùng Mẹ./. Amen

Mùa Chay 2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: