Đưa chúng con về cùng Chúa Mẹ ơi

Lạy thưa Mẹ Maria dấu yêu!
Chúng con giờ tất cả đều đã trưởng thành,
Trưởng thành trong tư tưởng, lời nói, việc làm,
Không còn thơ dại như những ngày bé thơ.
Do đó không ngày nào chúng con còn có thời giờ,
Để dâng kinh hay cả một lời thăm hỏi,
Để dâng lời cảm tạ tình Người vô biên,
Hay để biết ơn bao hồng ân Chúa ban cho từng ngày.
Gần đây thế giới như dự báo,
Con người dần tiến gần đến vực sâu,
Của tội lỗi, của đam mê, của thác loạn,
Của giệt vong và như báo trước Ngày Chúa Lại Đến!?.
Lạy Mẹ của toàn thể nhân loại!
Chúng con hết thảy là phường tội lỗi,
“Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền,
Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con?”.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cùng là Mẹ Giáo Hội!
Giúp chúng con biết ăn năn cùng chừa cải,
Để chúng con xứng đáng được diện kiến,
Tôn nhan Chúa Trời cùng được sống trong Nhà Cha.
“Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh!
Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con,
Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn,
Cả dĩ vãng cả hiện tại tới tương lai ….”…..
Cuộc sống này chúng con xin dâng gởi,
Vào trái tim cực thánh của Mẹ,
Hãy yêu thương và gìn giữ xác hồn chúng con,
Cho khỏi sa chước cám dỗ và sa Hỏa Ngục.
Nơi sẽ giam giữ chúng con đến muôn đời,
Trong âm thanh kinh hãi của gào thét,
Mà cực hình khủng khiếp nhất là sự hối hận,
Là không biết sớm để tìm trở về cùng Chúa,
Người là Cha, là Con, và là Thánh Thần,
Đấng vô cùng quyền năng,
Đấng  hằng sống, hằng trị,
Vinh hiển muôn đời ….. Amen.
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(06-19-13)
Chuyên Mục: Thơ 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: