Đơn Giản

Đâu cần tay bắt mặt mừng

Đâu cần phải vỗ về choàng vai nhau

Gọi là quý mến, thương yêu

Gọi là tình cảm dạt dào chẳng vơi

Chỉ cần ánh mắt mà thôi

Nhếch mép mỉm cười cũng thể hiện yêu

Đâu cần những thứ lớn lao

Chỉ cần chân thật với nhau thôi mà

Khua môi múa mép làm chi

Có ích lợi gì rào trước đón sau?

Nếu không thành thật thương yêu

Thì đừng giả bộ với nhau làm gì!

Đừng liếc xéo, chớ khinh khi

Đừng ghen, đừng ghét, đừng lừa dối nhau

Chúa truyền dạy phải thương yêu

Bất cứ người nào, dẫu kẻ thù ta

Lời Ngài dạy tự ngàn xưa

Luật Thương Xót chẳng bao giờ đổi thay!

TRẦM THIÊN THU

Đại Lễ Hiện Xuống – 2016

Chuyên Mục: Thơ 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: