Đêm Cuối Cùng Cực Thánh

Linh Mục rước Thầy khắp Nhà Chầu
Mà Thầy có nhìn thấy con đâu
Con quỳ trong góc chìm bóng tối
Đếm bước Thầy đi, mắt đỏ ngầu…


Đêm nay có phải là đêm cuối
Thầy còn thoi thóp trên gian trần
Ngày mai Thầy chết về Thiên Giới
Bỏ mặc mình con với thế nhân…


Chiếc trâm chiều nay đã gãy rồi
Con buồn để mặc tóc buông lơi
Ngài mai con lấy chi cài tóc?
Thôi để con dùng chiếc đũa rơi
Đũa rơi là đũa mồ côi đó
Con sẽ nhớ thương suốt cả đời…


Con biết buồn này rồi cũng qua
Vì Thầy sống lại Phục Sinh mà
Tuy nhiên, đêm nay Cung Thánh lạnh
Giờ phút Ly Trần vẫn xót xa…

 

Đông Khê

Chuyên Mục: Thơ 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: