Đêm Cực Thánh

Đến muôn đời Thánh ân luôn vẩy gọi
Đêm Giángg Sinh chiếu gọi khắp nhân gian
Mở rộng toang vũ trụ tối kinh hoàng
Tỏa ánh sáng trên trần gian u tối

Nhiệm mầu thay ! Trong ngoài vũ trụ
Ánh sáng nào rực sáng hơn Giáng Sinh?
Tình Thiên Chúa huyền nhiệm sáng lung linh
Một màu sáng thật đầy tràn ân sũng

Chúa Ngôi Hai được chúc tụng tuyệt linh
Giữa đêm đông phủ đầy lạnh giá
Ngôi Trời cao Người toan xa giá
Hạ xuống trần mặc kiếp phàm nhân

Mang sũng ân từ trời, xưa phán “Hứa”
Đấng Chí Tôn “Cứu Thế” sẽ Giáng Sinh
Trong cung lòng vẹn sạch Mẹ Đồng Trinh
Muôn nghìn sao trên bầu trời quỳ lạy

Dưới nhân gian ai dám hững hờ
Trước huyền nhiệm sáng hơn muôn tinh tú
Là sũng ân từ Thiên Chúa vô biên
Đêm Gíang Sinh, ôi! Đêm thiêng cực thánh

Tận Bethlehem lan truyền khắp vũ trụ
Tiếng Sứ Thần loan tin dường chưa đủ
Khắp thế nhân cùng hiệp ý chúc mừng
Ơn Giáng Sinh trọng đại vô cùng

Vượt trên vũ trụ càn khôn thiên lý
Chúa Ngôi Hai thực hiện tôn chỉ
Cứu nhân gian bằng hang đá Bethlehem
Bằng Núi Sọ, bằng mão gai đình kèm

Bằng Thập giá trên đỉnh đồi hoang vắng
Cùng vũ trụ con xin sấp mình chào kính
Chúa Giáng Sinh là mầu nhiệm cao vời
Giêsu Hài Đồng ở với con người

Làm no thỏa khát khao nhiều thế kỷ.

Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh · Thơ 

Ở nơi chổ đầy hận thù, con phải gieo xuống hạt yêu thương.- Thánh Francis of Assisi

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: