Dấu chứng Phục Sinh

Đấng Cứu Thế đã Phục Sinh

Mầu Nhiệm vượt khỏi “làn ranh” loài người

Giêsu Chúa sống lại rồi

Thật là hoan lạc muôn đời xiết bao !

Ra khỏi mồ, như vượt qua Biển Đỏ

Chúa đã sống lại, các người sợ hãi

Đang khi họp lại, Người hiện ra

Dù trong phòng đóng kín cửa

Người đến đứng giữa mà nói rằng:

“ Bình an cho anh em ! ”

Rồi Người cho thấy các lỗ đinh

Và cạnh sườn Người, rồi nói:

“ Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em !”

Rồi Người Thổi hơi truyền ban Thánh Thần

“Anh em hãy nhận Thánh Thần :

Và quyền tha tội “

Nhưng, Tôma vắng mặt

Tám ngày sau Người hiện đến cũng chúc bình an

Cùng thỏa mãn sự đòi hỏi của Tôma

Và cho Tôma xem năm Dấu Thánh

Tôma kinh hãi sấp mình

Chẳng còn nghi hoặc thầy mình là “ma”

Ôi, lạy Chúa, Người thật là “Chúa Tể”

Xé lỗ tay bởi vết đinh !

Xé lồng ngực vì tình Xót Thương

Dấu Chỉ Phục Sinh thật phi thường !

Các Vết Thương chính là Đường Phục Sinh

Chứng cứ rõ hiện đinh ninh

Chính là Dấu Chỉ Phục Sinh rành rành

Cúi lạy tình Chúa bao la

Tỏ LÒNG THƯƠNG XÓT thật là vô biên ./. Amen

Mừng Kính Đại Lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: