Đặc Ân Vô Nhiễm

Kính mừng Vô Nhiễm Mẹ Đồng Trinh

Mẹ tuyệt trần vang mãi phúc vinh

Thiên Chúa ân ban người mọn Nữ

Tinh tuyền thánh khiết thật huyền linh

Maria đầy tràn ân sũng

Phước lạ nơi người rất tuyệt linh

Toàn cõi nhân gian quy hướng Mẹ

Nhiệm mầu khả ái đỗi siêu linh

 

Hân hoan chúc tụng Mẹ Đồng Trinh

Vô nhiễm tội nguyên thật đẹp xinh

Tinh khiết vẹn tuyền ơn Thánh sũng

Triều thần chúc tụng và tôn vinh

Thế nhân phủ phục lòng sùng bái

Thần dữ nép mình phải khiếp kinh

Đầu rắn satan, Mẹ đạp nát

Khải huyền vinh thắng xin tôn vinh

 

Đặc ân Vô Nhiễm thật tinh khôi

Bởi Đấng muôn đời là Chúa Trời

Thấu suốt lòng Bà dạ tín trung

Khấng ban cho Mẹ ơn Vô Nhiễm

Hoa lòng triển nở bởi Giêsu

Thánh hóa cung lòng đỗi vẹn sạch

Vô Nhiễm Trinh Thai rất nhiệm mầu

Thế nhân ngưỡng vọng thật cao sâu

 

08/12/2013

P. (Bước Theo)

Chuyên Mục: Thơ 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: