Con là hạt bụi!

Con là “hạt bụi” Chúa ơi !

Xin Ngài đừng phủi trên đôi chân Ngài

Con là “hạt bụi” chẳng sai

Dính nơi chân ghế, bàn quỳ vậy thôi

Con là” hạt bụi” đáng chi

Được dính nơi chổ Chúa đi là mừng

Con là  “ hạt bụi “dính nơi nhà chầu !

Lăn mình trong Chúa thảnh thơi

Hạt bụi nhẹ nhỏm, con thời ngất ngây !

Hạt bụi vẫn dính nhiều nơi

Nhưng , hạt bụi cuộc đời dính nơi có Chúa

Con là hạt bụi trần gian

Bay vào quỹ đạo nhờ “Bàn Tay Cha”

Cha thương tạo dựng nên hình

Thổi vào Sinh Khí Thiên Đình Trời cao

Con là hạt bụi “lao xao”

Bay vào trần thế , bám vào áo Cha

Nguyện xin làm hạt bụi bên Cha

Bám nơi cung Thánh, ngai tòa Giêsu

Nguyện xin làm hạt bụi bên nhà chầu

Trọn ngày chầu chực bên tòa xót thương

Ôi, hạt bụi thật sung sướng !

Kiếp người là hạt bụi thôi !

Bụi đường, bụi đất, bụi nơi thị thành

Bụi đủ nơi chốn, nơi gian manh

Bụi nơi bất hảo, bụi thành bụi tro

Bụi nơi nhà Chúa khỏi lo

Sớm hôm chầu chực bên “kho ân tình”

Bụi trong gian cung Thánh, bụi xinh

Bụi nơi nhà Chúa quang vinh đời đời

Nguyện xin làm hạt bụi thôi !

Bụi nơi nhà Chúa sáng ngời tình thương

Hạt bụi bên bệ nhà chầu

Được lau, được phủi, lại ngồi bên Cha

Chúa thương hạt bụi thiết tha !

Bám vào nhà Chúa thật là khôn ngoan

Hạt bụi đậu nơi nhà chầu

Ôi, thật hạnh phúc hơn cầu giàu sang

Mỗi ngày bên Chúa cao sang

Hồn con thỏa nguyện thiên đàng là đây./.

30/05/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: