Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu

Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?
Thương yêu nhân loại bỏ thân mình
Vượt Trời cao để xuống Thế Gian
Làm một phàm nhân trong xác thân yếu đuối
Chỉ duy nhất Ngài không phạm tội.

Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?
Ngài bỏ Trời cao để sinh xuống trần
Trong hang đá hôi tanh dơ bẩn
Nằm trong chiếc nôi là máng cỏ chất rơm
Chỉ duy nhất Ngài muốn được như thế.

Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?
Một đứa trẻ thật lạ lùng
Mới 12 tuổi đã tranh luận cùng nhà thông luật
Chứng minh sự hiểu biết và sự việc ở trên Trời
Chỉ duy nhất Ngài làm cho họ phải ngỡ ngàng.

Chúng con sẽ nói sao về Chúa Giêsu?
Suốt 3 năm ròng Ngài đi Rao Giảng
Chọn 12 tông đồ tiên khởi
Lạ lùng thay chẳng ai từ chối lời mời của Ngài
Chỉ duy nhất vì Ngài là Thiên Chúa.

Chúng con nói sao về Chúa Giêsu?
Chỉ vì sự Rao Giảng của Ngài
Chỉ vì Ngài giám mạnh dạn lên tiếng
Chỉ trích những phường sống đạo đức giả
Chỉ duy nhất Ngài muốn chứng minh Ngài là Con Thiên Chúa.

Chúng con nói sao về Chúa Giêsu?
Lạ lùng là vì Ngài từ chối ngai Vua
Để trở thành một phạm nhân chứng minh tình yêu
Một tình yêu Thiên Chúa rất yêu nhân loại
Chỉ duy nhất vì Ngài muốn Cứu độ tất cả.

Chúng con nói sao về Chúa Giêsu?
Ngài chọn cái chết thật thương tâm thật khác người
Vì Ngài chẳng làm gì nên tội
Nhưng bị đóng đanh chọn cái chết vì Yêu
Chỉ duy nhất Ngài muốn chứng minh có cuộc sống ở đời sau.

Ngài chết đi để cho nhân loại hy vọng
Hãy sống theo Lời Chúa và thực thi Lời Chúa
Hãy tin rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết
Hãy trung kiên trong Lời chỉ dạy của Ngài
Chỉ duy nhất có Ngài mới có Lời ban sự sống.

Chỉ duy nhất có Ngài mới là Đường
Là sự sống
Và là sự thật … Amen.

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
09-20-15
Chuyên Mục: Thơ 

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: