Chúa Giêsu và Biển

Biển là nơi mà Chúa GiêSu đã “gọi” tông đồ của Ngài,
Biển là nơi mà Chúa đã trách mắng các tông đồ yếu lòng tin,
Cùng truyền cho sóng cao, gió hú, phải liền yên lặng ngay,
Biển là nơi mà các tông đồ Chúa hành nghề chài lưới.

Biển là nơi mà Chúa kéo vớt tông đồ Phêrô,
Đã yếu đức tin nên thân xác bị nhận chìm xuống biển,
Biển là nơi mà Chúa chứng minh cho họ quyền năng của Ngài,
Cho số cá to lớn, đầy tràn muốn chìm cả thuyền.

Biển hồ là nơi Ngài cùng các tông đồ lui tới,
Để giảng đạo, để tìm gặp, để trao cho người tình yêu thương,
Biển đã nuôi con người bằng tất cả loại cá,
Biển là nơi rất thường để Thầy trò hội họp gặp mặt nhau.

Do đó ta mới có danh từ “Ra Khơi”,
Quá khứ đã chứng minh rất nhiều tông đồ của Chúa,
Đã ra khơ,i đã vượt bao hải lý của đại dương mênh mông,
Để đến miền đất xa xôi Rao Giảng Tin Mừng.

Do đó biển và Chúa Giêsu gắn liền với nhau,
Biển cho ta hình ảnh của cuộc hành trình ví tợ cuộc đời,
Có nghĩa khi gặp sóng gió khi lặng lờ,
Khi cho yên bình cho ấm êm.

Người sống ở miền biển phải học cho biết,
Tháng nào cho cá tháng nào không,
Tháng nào sóng lớn tháng nào biển lặng,
Chỗ nào cho cá chỗ nào không.

Cảm tạ Chúa đã dậy chúng con hiểu biết,
Cuộc đời trần thế là cuộc hành trình dài,
Ban cho chúng con đủ mọi khí cụ,
Dù đường đời sống trên cạn hay trên nước.

Có Chúa thì dù bất cứ ở nơi nào,
Chúng con đều mạnh dạn vững bước,
Sống cuộc đời lành mạnh theo gương Ngài,
Nhất là dậy chúng con cách “Câu cá” người.

Ngày được một con hay chục con,
Đủ nuôi linh hồn, đủ nuôi thân xác,
Rộng rãi dậy người ai muốn học cách “Câu”,
Để ai ai cũng biết cách “Câu cá” cho Chúa. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(07-19-13)

Chuyên Mục: Thơ 

Được như thiên thần là một phúc phận; giữ mình đồng trinh là một công đức.- Thánh Gioan Kim Khẩu

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: