Chính và Tà

Chính và Tà luôn ở trong lòng ta
Chính : chính là điều nhân nghĩa
Là điều nhân trí phải tùng theo
Để gieo, để gặt điều chân , thiện , mỹ

Đừng vì tham , vì trị phải bán “lòng”
Đừng vì “kỷ” vì “ thân “ mà quên hết !
Nếu một Đất Nước mất hết sự “chính ngay”
Thì làm sao ra tay đuổi giặc?!

Nếu một đất nước đánh mất hết lương tri
Thì còn chi nói đến điều “chính nghĩa”
Một đất nước “bán “ đi lòng “chính nghĩa”
Cướp của dân, và của mọi người

Cướp tinh vi, cướp biển thủ, cướp lận đời
Tham nhũng, bất công, chạy chọt đổi dời
Hỏi còn đâu chính nghĩa mà “đòi” công lý ?!
Khi đất nước “ mất ” chính nghĩa, thì điều chi xảy đến… ?

Giặc xâm lăng cũng không bằng “giặc nội tình”
Giặc “ nội tình ” là lòng người nham hiểm
Cán bộ, người dân “ mù mờ ” công lý
Thì “cái tà” ngự trị dễ như không

Khi đất nước mất chính nghĩa, lòng tà nổi lên
Thì ngoại xâm khó gì “xâm lược”
Xâm lược đủ trò, chưa phải đạn bom
Dùng tiền “mua” được quan chức sạch trơn

Hỏi cần chi “xua “quân xâm lược
Khi Quốc biến, ai nhịn được?!
Sự nô lệ là điều hiển nhiên
Còn đâu tự do sống “thần tiên”

Lúc đó mới biết điều “ô nhục”
Ôi, đau xót cho thế hệ tiếp bước!
Chẳng biết được điều cha anh đi trước
Đã “vì tham” đánh mất điều chính minh

Để hôm nay đất nước “gặt nội tình”
Là tà gian, là bất chính , là tình hình rối ren
Độc đảng lãnh đạo làm sao yên ?!
Đó là nguyên lý , là “Khởi Nguyên và Cùng Tận”

Hỡi những ai còn lương tâm “ ngay chính”
Hãy thức tỉnh để khỏi thẹn với non song
Khỏi thẹn với giòng giống Lạc Hồng
Đừng cuồng ngông nghĩ rằng : “ mình là độc trị ”

Độc trị, “ trị độc” là tôn chỉ
Là chính nghĩa theo quy luật sinh tồn
Là Quốc Gia, là Dân Tộc anh hùng
Hơn bốn nghìn năm dựng xây và gìn giữ

Đừng để công dân kêu la và giận dữ
Từng lời, từng chữ như “kim châm”
Tiếng nói người dân phải được trọng tôn
Phải lắng nghe, tiếp thu và chỉnh lý

Đừng “phớt lờ”, gồng mình nuôi ” hổ, báo” tanh hôi
Là cán bộ, công an tham nhũng có nòi
Bao bọc chi “kẻ” lãnh đạo thiếu tài , đức
Hãy ném ra đem vứt xuống sông

Cho nhẹ bớt tiền lương của dân nước
Làm được như thế , mới lấy lại chính nghĩa
Sẽ hợp lòng dân tất “diệt giặc nội tình”
Kẻ xâm lược “khó gì” bị đánh đuổi !!!

12/09/2016
Bước Theo

Chuyên Mục: Thơ 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan:Bài Mới: