Bước theo Vua Giêsu!

Bước theo xin hãy bước theo !

Giêsu Thiên Chúa đáng yêu vô cùng !

Bước theo cho đến tận cùng

Bước theo, theo mãi đến cùng Giêsu

Là Đường hạnh phúc thiên thu

Là Đường sự thật quyết theo mỗi ngày

Dù cho trần thế đổi thay !

Thì ta vẫn vững từng ngày bước theo

Dù cho Thập Giá cheo leo !

Dù cho Thập Gía nặng siêu mỗi ngày

Ta tin có Chúa cùng đi,

Ta tin có Chúa sợ gì nặng siêu

Sự thật dù có nặng đeo

Thì cũng vẫn nhẹ hơn điều dối gian

Sự thật là cửa Thiên Đàng

Sự thật ta vác hiên ngang chẳng sờn

Thánh Giá, Giá Thánh của Người

Thánh Gía vẫn nhẹ hơn đời dối gian

Theo Chúa ta bước vững vàng !

Sợ chi nguy hiểm, gian nan thế trần

Thánh Gía là gánh sự thật

Bước theo Vua Thật là Chúa Giêsu ./. Amen

29/11/2014

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước theo )

Chuyên Mục: Thơ 

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: