Bước theo Ba Vua

Ba vị từ ở xứ xa
Thấy ” Ngôi Sao Lạ ” tỏa ra trên trời
Vui mừng phấn khởi “đáp lời”
Tiến về chổ có “ Chúa Trời “ viếng thăm
Ba vị ở tận Phương Đông
Đường xa chẳng quản ngại ngần viếng thăm !
Giê- ru- sa –lem địa danh
Beth – le –hem là quê hương Giáng Trần
Vì “ Người “ yêu quý dân lành
Trời cao hạ cố để “yêu “ dân Người
Chúa Trời yêu dấu dân Người
Ban cho “Con Một “ để Người cứu dân
Hạ sinh trong cảnh cơ bần
Kiếp người rốt ráo, Người đành vâng tuân
Điềm lành hiển hiện rất linh
Trời cao Người tỏ một Ngôi Sao Trời
Soi đường dân ngoại khắp nơi
Đại diện ba vị tới nơi tôn thờ
Thực tình chẳng phải là “ vua “
Mang tính “đại diện “ để thay dân tình
Ba vị lãnh sứ mạng lành
Cốt cho nhân loại “ biết “ Danh Chúa Trời
Người thương hạ cố xuống đời
Hầu để cứu chuộc loài người đa đoan
Trời mới, đất mới huy hoàng
Muôn dân, muôn nước kính tôn, phượng thờ
Chúa Trời thương đoái thiên cơ
Tỏa chiếu sao lạ ba vua tìm đường
Đến nơi dâng lễ tỏ tường
Sấp mình kính bái dâng hương tôn thờ
Vàng ròng tỏ dấu vương quyền
Mộc dược tỏ dấu “ chết thay” nhân trần
Trầm hương nguyên liệu tinh ròng
Dâng “Người “ kính bái Hài Đồng GIÊSU
Ôi, Ba vị thật là “cừ ”
Chẳng nghe “tiếng gọi “ sói cừu làm chi
Khi xong lễ bái tức thì
Quay về quê cũ để lo thi hành
Noi theo ba vị rành rành
Tôn thờ Chúa Cả chẳng màng hiểm nguy
Hiển Linh lễ Chúa tỏ mình
Ban cho dân ngoại “cứu tinh” Con Người
Sấp mình cảm tạ Chúa Trời
Ban cho loài người Một Đấng Cứu Tinh
Một ” Ngôi Sao Lạ Hiển Linh”
Chính là Chúa Tể càn khôn, đất trời
Ôi, Thiên Chúa, Đấng tuyệt vời !
Xin cho muôn người dõi bước ba vua
Tôn thờ “Con Chúa” sớm trưa
Mai sau được hưởng phúc vinh muôn đời
Cúi lạy “ Sao Lạ“ trên trời
Ôi ! Chính Người là Đấng Cứu Tinh ./. Amen

( Ngôi Sao Lạ = Đấng Cứu Tinh)

04/01/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: