Bỏ lại đàng sau

Bỏ lại đàng sau, bỏ lại tất
Bỏ lại cảnh vật, với con người
Bỏ lại phía sau , để đi tới
Bỏ lại, dầu ai không muốn bỏ

Dù có tài, học thức cao siêu
Hay đời ai chỉ có cơm niêu
Bỏ lại đàng sau, bỏ lại tất
Quê hương, cảnh vật và con người
Bước đi , đi tới nơi Người
Tiếng Chúa gọi, ta vâng theo đáp trả
Quê hương ta đó , có gì lạ
Cảnh vật con người có khác chi !

Quê hương cảnh vật xanh rì,
Bờ tre , ruộng lúa, dòng kênh mải miết
Hình bóng quê hương mến yêu tha thiết
Nhưng tạm chia tay, để đi tới
Ta đi theo tiếng gọi Nước Trời
Hầu đến được quê hương thật
Như xưa Apraham bỏ lại tất
Đi đến nơi miền đất còn hoang sơ
Và trở nên Tổ phụ một dân mới…

Bỏ lại đàng sau, bỏ cảnh vật cũ
Đi đến nơi, Người dẫn ta đi
Bỏ lại đàng sau, vương vấn gì
Đi theo Tiếng gọi GIÊSU là chân lý
Trở nên Tông Đồ, chiến sĩ
Trở nên “Lòng Thương Xót” của Người
Bỏ lại đàng sau, bỏ lại tất
Trong hành trang ta chẳng có gì
Nhẹ tênh, ta bay bổng sợ chi
Chỉ có Thiên Chúa, đời ta nhẹ như bay
Muốn có Thiên Chúa ta phải từ bỏ
Đó là lý do để bước theo Người
Vì Thiên Chúa “nhẹ” hơn mây trời
Muốn bước theo Người, phải bỏ lại thôi ./.

25/10/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Lời khấn không đoạt chủ quyền của bản thân, nhưng hoàn thành chủ quyền của mình, kiên định lòng người, chuyên làm việc thiện, không thể tùy ý làm điều ác.- Thánh Thomas de Aquino

Tháng 03-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
                       Audio Tĩnh Tâm Mùa Chay
               Các Bài Suy Niệm Sống Mùa Chay
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 3 MC A | Chúa Nhật 4 MC A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: