Biến đổi

Thân con là kiếp bụi tro

Mỏng giòn yếu đuối “ cả kho “ tội tình

Chúa thương tha thứ hết tình

Qua cuộc khổ nạn Cứu Tinh Con Ngài

Giêsu là Chúa Ngôi Hai

Làm Người trần thế gánh vai tội trần

Trước lúc lâm trận “Thiên Cung”

Nộp mình chịu chết thay cho loài người

Biến Hình trên Núi sáng tươi

Biểu lộ Thần Tính đời đời vinh quang

Thêm sức niềm tin huy hoàng

Chính Danh Con Chúa cao sang trên Trời

Biến đổi nhân tính loài người

Trở nên Thần Tính Ngôi Trời Chí Tôn

“Biến Đổi” mầu nhiệm cao thâm

Mầu nhiệm “biến đổi” ta cần suy tư

Giêsu biến đổi Tính Trời ( Thiên Tính)

Để cho loài người mặc lấy siêu nhiên

Giêsu Cứu Chúa nhân hiền

Chính Cha chuẩn nhận “Con Hiền” Trời cao

Đẹp lòng Thiên Chúa biết bao !

Biến Hình, Biến Đổi, ôi sao nhiệm mầu!

Chỉ có mầu nhiệm cao vời !

Từ nơi Thiên Chúa đến người trần gian

Biến Hình trên Núi Ta-bor

Chính là biến đổi trở nên Con Trời

(Ôi ), lạy Thiên Chúa, Đấng tuyệt vời !

Xin cho con cũng biến đổi nên người

Trở thành con Chúa đời đời

Công bình, bác ái tuyệt vời giống Cha

Biến đổi thân xác người ta

Trở nên sáng láng thật là diệu thay

Chúa Giêsu, Đấng trọn lành

Tỏ cho ta thấy hiện Thân của Người

(Ôi ), Đấng Chúa Trời, Đấng cao minh

Sấp mình thờ lạy thật tình Chúa ơi !

Biến đổi thân xác loài người

Chính điều kỳ diệu bởi “Người” mà ra

Biến đổi “lột xác “người ta

Trở nên con Chúa thật là cần thay !

Gắn mình vào Chúa Giêsu

Tháp nhập Thần Tính là điều đổi thay

Cầu xin với Chúa mỗi ngày

Sống đời Kitô hữu thật hăng say

Con đường biến đổi hiện ngay trước mình./. Amen

23/02/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: