BÍ TÍCH THÁNH THỂ – NGUỒN SỐNG TRƯỜNG SINH

Từ siêu nhiên, ơn Người Cứu Độ
Hạ xuống trần ở với thế nhân
Trở nên” hữu hình” có Xác Thân
Nguồn ân sủng muôn lần cao siêu

Tình Người đẹp biết bao nhiêu !
Hóa thân phàm thế vì “ YÊU” thế trần
Phàm nhân vất vưởng đói ăn
Người ban lương thực “Bánh Thần” biến ra

Tiên trưng ý nghĩa Man-na
Chính là ”dấu chỉ “ xót thương sau nầy
Đói thì lấy gì ăn đây?!
Rõ là lương thực cần ngay đây mà !

Lương thực phần xác vậy là …
Lương Thực linh hồn, ta cần biết bao !
Chính là “Mình Thánh “ Chúa trao
Nuôi ta được sống , khi vào Nước Cha

Thánh Thể Bí Tích nhiệm mầu
Nhãn quan không thấy ngõ hầu đức tin
Cái đói phần xác rành rành
Là phần hữu hình ta thấy hiển nhiên

Còn phần đói khát tâm linh
Ta cần đón nhận “tâm tình” Trời cao
Chính là Thánh Thể tuôn trào
Từ nguồn hằng sống lẽ nào thờ ơ!

Để rước Thánh Thể vào trong
Linh hồn chẳng vướng tội trọng mới nên
Lương thực chính nuôi linh hồn
Là Thánh Thể Chúa ngự nơi nhà chầu

Đắm mình trước Chúa thật lâu
Suy tôn, chiêm ngắn nhiệm mầu cao siêu
Tình yêu, ( ôi ) đáp trả tình yêu
Sấp mình thờ lạy sớm chiều khôn nguôi ./.

20/06/2017
P.Trần Đình Phan tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: