Bàn Tay

Ở thế gian này,
Thầy không có tay
Thầy không có chân
Đinh dài đóng chặt
trên Thánh Giá gầy…

Xin Thần Khí Thầy
cho con làm tay
cho con làm chân
Mang Tình Yêu Thầy
qua bao dặm mòn
đến những người con
của chính Máu Thầy…

Xin cho con bay
theo gió theo mây
quấn lấy chân Thầy
Thầy ơi! con say
trong ân nghĩa Thầy !
Thầy ơi! con say
trong ân nghiã Thầy !

Thầy vẫn có tay
vì con yêu Thầy
Trên bàn tay Thầy
con đặt đời con
với niềm vui say
của ngày hôm nay…

Đông Khê

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: