Ánh Sáng Chúa

Ánh sáng Chúa chiếu trên muôn tầng cao
Ánh sáng soi chiếu thế gian khỏi mịt mù
Để anh và tôi nhận biết Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng
Đã tác tạo trời đất vũ hòan
Cùng muôn sinh linh và con người
Được nên giống Chúa Cha

Ánh sáng Chúa chiếu lan tràn mọi nơi
Ánh sáng mang đến thế nhân hy vọng đầy
Để tâm hồn anh và tôi nhận lãnh thần khí Ngài ban
Thêm vững bền tín thác trung thành
Cậy trông lên Cha là con đường
Về nơi chốn vĩnh hằng

ĐK:
Hỡi tòan dân con Cha
Nhận lấy ánh sáng tình yêu
Vì ánh sáng Chúa xóa tan hận thù nhân gian
Ban sức sống cho nhân lọai
Ban thần khí cho tâm hồn
Cả đời Hạnh Phúc Bình An

Ánh sáng Chúa đến biến đổi hồn ta
Ánh sáng nung cháy lửa yêu trong lòng người
Để anh và tôi tìm ra Chân Lý Hạnh Phúc đời sau
Luôn sống đời Bác Ái Công Bằng
Để Thanh Danh Cha được sáng ngời
Rạng Rỡ đến muôn đời

Ánh sáng Chúa đến điểm tô đời sống
Như mưa Ân Phúc đổ tuôn trong lòng người
Để ta Bình An Phụng Thờ Tôn Kính Một Chúa mà thôi
Thiên Chúa là hạnh phúc muôn đời
Tình Yêu bao la Ngài bang trợ
Ta mãi suốt một đời

Tuyết Mai (66) 02-13-05

http://www.youtube.com/watch?v=7W_kPfv5O_Q

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chuyên Mục: Thơ 

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: