Người ơi có nhớ!

Đau! Đau! Đau! Đau lắm Chúa con ơi!
Trong luyện ngục đêm ngày con rên xiết
Lỗi lầm xưa xé nát mảnh linh hồn
Không còn gì ngoài trông chờ ơn Chúa

Bao năm tháng con không thể đếm hết
Mỗi một giây không hưởng ánh tôn nhan
Còn dài hơn hàng vạn ngàn thế kỷ
Niềm ân hận không còn tự chuộc tội

Bị giam cầm trong hỏa lò của Chúa
Cũng đáng lắm với lỗi lầm đã phạm
Cảm tạ Ngài đã cho phép thông công
Niềm hy vọng cho chúng con được cứu

Cám ơn người! đã nhớ đến chúng tôi
Dâng lời kinh được hiệp thông an hưởng
Là suối mát cho nhẹ ánh lửa hồng
Thắp hy vọng mong gần ngày gặp Chúa

Mong! mong lắm người ơi xin hãy nhớ
Phần chúng tôi không tự cứu được mình
Chỉ duy nhất lời cầu xin tha thứ
Của muôn người hiệp thông xóa tội thôi

Cám ơn người! Đã nhớ đến chúng tôi
Dâng lời nguyện là món quà vô giá
Cứu chúng tôi khỏi hỏa kiếp đời đời
Cho miệng tôi luôn vang lời ca tụng

Mai này khi được hưởng ánh tôn nhan
Tôi liên lỉ cầu xin lòng thương xót
Xuống ơn lành đáp trả lại tình yêu
Cho mọi người trên con đường lữ thứ

MAI SEN

Chuyên Mục: Tháng Các Linh Hồn 

Thánh danh của Đức Mẹ Maria đối với người khẩn thiết kêu cầu Mẹ chính là chìa khóa cửa thiên đàng.- Thánh Elfleda

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: