Màu Tím

Màu tím, màu buồn, màu ly biệt

Viếng nghĩa trang, tình thân thiết chia ly

Sinh, tử là chuyện vốn khắc ghi !

Vốn là quy luật, ta sợ gì cái chết

 

Nhưng, nhìn khói trầm bay nghi ngút

Tấm lòng thành, ta nguyện cầu ơn trên

Xin Chúa đoái thương từ kiếp phàm hèn

Tha muôn phần phạt tội khiên chưa tròn

 

Tính con người mỏng giòn dễ vỡ

Đấng tình thương muôn thuở xin thứ tha

Viếng nghĩa trang cha mẹ, ông bà

Ngẫm xót xa cho phận người tại thế

 

Vì miếng cơm, manh áo, quyền thế

Chết đi rồi , mọi thứ sẽ ra ma

Con người ta, cứ ranh ma lừa gạt

Thu vén về bùn tạt tanh hôi

 

Đến khi ra đến nghĩa trang rồi

Cầu xin Chúa rủ “Lòng thương xót”

Đời thế nhân, nếu không có cái chết

Sự sống thế trần,cũng chỉ là một bãi tha ma

 

Có quý chăng là Tình Thiên Chúa

Từ vực sâu, Người ban ơn cứu giúp

Thoát cảnh lụy trần, thoát cảnh điêu linh

Nhìn nghĩa trang, ta suy đến phận mình

 

Chạy đến bên Chúa, nép mình nơi vũng chắc

Nhờ làn khói hương , ta kêu cầu Người

Xin cho các linh hồn được nghĩ ngơi

Tha muôn phần phạt bởi Chúa Trời toàn năng

 

Ôi, lạy Chúa Đấng hằng THƯƠNG XÓT

Xin dủ thương nguôi cơn giận công minh

Nơi Thiên Chúa chỉ có một chữ “TÌNH”

Sẽ thứ tha, thay vì phàm nhân đáng phải chịu ./.

Tháng các linh hồn 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Các Linh Hồn 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: