Chén Đắng Chưa Vơi

Ta đánh mất ta năm tháng vô tình

Bay mãi một đời như kiếp thiêu thân

Ánh lửa phù du lao vào chẳng biết

Đốt cháy đời mình, cháy cạn đức tin.

 

 

 

Ta đánh mất ta ly rượu người mời

Uống mãi một đời chén đắng chưa vơi

Đắng chát trên môi nào ai có thấu

Ta thấu tình người bạc trắng như vôi.

 

Ta giữ lại ta Thiên Chúa Nhiệm Mầu

Khóc mãi một đời chưa trả ơn sâu

Day dứt khôn nguôi tháng ngày hoang dại

Chợt tỉnh cơn mê, tóc bạc mái đầu.

 

Ta giữ lại ta Thiên Chúa Vẹn Toàn

Xin mãi một đời hai chử bình an

Nhắm mắt xuôi tay về trong lòng đất

Thanh thoát cõi lòng, đợi Chúa quang lâm.

 

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Chuyên Mục: Tháng Các Linh Hồn 

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: