Thơ Giáng Sinh

TÌNH THIÊN CHÚA

Tình Thiên Chúa thắm mãi thiên thu

Thơ thấm vào hồn ru bất tận

Nhạc vút bay cao đượm chín tầng

Giáng sinh Thánh Tử vạn Hồng ân

Xuống trên nhân thế “ Lòng Thương Xót ”

Cảm tạ Thánh Ân luôn tại lòng

Nhân thế lẽ nào quá bạc bẽo !?

Tình không đáp trả là “ tình không” !

MEN TÌNH

Tình Thiên Chúa vẫn “biếu” cho không

 Giáng hạ Ân Trời “yêu” thế nhân

Sinh xuống thấp hèn trong máng cỏ

Tình nào cao sánh tình Thiên Chúa?

Men nào so với “ men tình yêu” ?

Hạ cố làm Người trong “phận nhỏ”

Để dạy thế nhân biết lỗi lầm !

Ôi , Tình Thiên Chúa “ mối  tình” nồng ./.

SAY TÌNH

Thiên Chúa vẫn say “ly rượu tình”

Dù nhân thế vốn vẫn điêu linh

Nhưng Thiên Chúa vẫn “ trung” với Ngài

Nhân thế vẫn say “ men tội lội ”

Thiên Chúa thứ tha “ men rượu  tình”

Giáng sinh xuống thế vì nhân loại

Ở cùng nhân loại vì “ yêu thương”

Giá rét đêm đông  “vẫn ấm lòng”./.

Giáng sinh 2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Các thánh yêu người thì không coi phải yêu ai, mà đơn giản là vì ai mà thực hành đức ái.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: