Thiên Chúa ở cùng nhân loại

EM- Bé được sinh ra là Đấng Cứu Thế

MA - RI-A là Trinh Nữ vẹn sạch tinh tuyền

NU – Nụ Hoa xinh tươi được nở từ thượng giới

EL – EL  nhạc thánh êm đềm vang giữa không trung

THIÊN Sứ cơ binh từ Trời tỏa bao chầu chực

CHÚA Cả càn khôn đã hạ sinh xuống thế trần

 Với nhân loại chính thế nhân muôn tội lỗi

CÙNG Sống, cùng vui , và cùng chia muôn thống khổ

NHÂN Ái , từ bi quá đỗi nhân lành – thương xót

LOẠI Ra tất cả những gì mang màu tăm tối

 

Chiếu tỏa tình yêu của Chúa Trời

Đẹp thay hồng phúc từ thượng giới

Ai dám sánh xem điều tuyệt vời!

GIÊSU ban tặng, ôi cao cả !

Chính Thân Mình Người, để đổi trao

  

Cứu chuộc thế nhân thoát nguy khốn

Giải thoát từ đây , ôi kiếp người !

Sấp mình thờ lạy trong tâm trí

Chúa Tể càn khôn quá đỗi lành

“Vinh Danh Thượng Đế, Ngài cao cả

 

Đem xuống an bình cho nhân gian”

Hợp cùng Thiên sứ muôn cảm tạ

Ca khúc vang vang hợp muôn lòng

Dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa

Ôi, Đấng quang minh, Đấng vĩnh hằng./.

 

15/12/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: