Thiên Chúa ở cùng nhân loại

EM- Bé được sinh ra là Đấng Cứu Thế

MA - RI-A là Trinh Nữ vẹn sạch tinh tuyền

NU – Nụ Hoa xinh tươi được nở từ thượng giới

EL – EL  nhạc thánh êm đềm vang giữa không trung

THIÊN Sứ cơ binh từ Trời tỏa bao chầu chực

CHÚA Cả càn khôn đã hạ sinh xuống thế trần

 Với nhân loại chính thế nhân muôn tội lỗi

CÙNG Sống, cùng vui , và cùng chia muôn thống khổ

NHÂN Ái , từ bi quá đỗi nhân lành – thương xót

LOẠI Ra tất cả những gì mang màu tăm tối

 

Chiếu tỏa tình yêu của Chúa Trời

Đẹp thay hồng phúc từ thượng giới

Ai dám sánh xem điều tuyệt vời!

GIÊSU ban tặng, ôi cao cả !

Chính Thân Mình Người, để đổi trao

  

Cứu chuộc thế nhân thoát nguy khốn

Giải thoát từ đây , ôi kiếp người !

Sấp mình thờ lạy trong tâm trí

Chúa Tể càn khôn quá đỗi lành

“Vinh Danh Thượng Đế, Ngài cao cả

 

Đem xuống an bình cho nhân gian”

Hợp cùng Thiên sứ muôn cảm tạ

Ca khúc vang vang hợp muôn lòng

Dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa

Ôi, Đấng quang minh, Đấng vĩnh hằng./.

 

15/12/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Làm việc cung kính Đức Mẹ Maria thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, chính là không thiếu lòng bền chí.- Thánh John Berchmans

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: